top of page

Firewall nədir?


Məlum məsələdir ki, internet həyatın bütün sahələrində fəal şəkildə istifadə olunur və hər zaman ehtiyac duyulur. Bu qədər geniş yayılan bu platformanın istifadəsində təhlükəsizlik çərçivəsində mühüm işlər görülmüş və hələ də edilməkdədir. İnternetdə gəzərkən və nəyisə endirərkən təhlükəsizliyinizi təmin edən mexanizm "Firewall" ilə qurulub. Bu mexanizm bir növ rəqəmsal təhlükəsizlik divarıdır. İctimai və yerli şəbəkələr arasındakı təhlükələr Firewall vasitəsilə süzülə və bloklana bilər.


İnternetdə gəzərkən, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən təhlükəli veb-saytlara daxil ola bilərsiniz. Bu saytlara daxil olarkən sizi xəbərdar edən və kompüterinizin risk altında olduğunu bildirən sistem firewalldır. Əksər istifadəçilər bu mexanizmə əhəmiyyət verməsələr də, Firewall həyat qurtaran sistemdir

81 views

Comentários


bottom of page